FORSKNING

MASTERSTUDIE VED NORGES HANDELSHØYSKOLE (NHH)

Høsten 2015 ble det utført et masterstudie i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Dette studiet har sett på effekten av digitale ordbøker i norsk skole ved hjelp av raffinerte statistiske metoder. Der ble det påvist at programvaren iFinger (forløperen til Clarify) førte til betydelig bedre karakterer i fremmedspråk i den norske videregående skolen.

STOR EFFEKT

Den positive effekten på karakterer ble målt til 0,3 standardavvik. Dette betyr en forbedring i gjennomsnittskarakter på 0,14 til 0,18 karakterpoeng (på en skala fra 1 til 6). Masterstudien konkluderer med at man får et stort utbytte i forhold til kostnaden med å investere i digitale ordbøker. 

VIDERE POTENSIALE

Det ble videre konkludert at man regner med å se lignende positive effekter for ungdomsskolen etterhvert som digitaliseringen øker. I tillegg kan man potensielt oppnå enda høyere effekt enn det som ble observert, dersom enda flere elever tar i bruk digitale ordbøker. iFinger fantes kun for Windows, mens Clarify finnes for alle plattformer. Derfor har vi god grunn til å tro at effekten kan være enda større for Clarify enn det man har funnet i studiet.